Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego - Perfumio.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.perfumio.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.perfumio.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; www.perfumio.pl to perfumeria internetowa prowadzona przez: Zbigniew Orychlo ‚perfumio.pl s.r.o.’ , .
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.perfumio.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.perfumio.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie www.perfumio.pl są dostępne w języku polskim.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.perfumio.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,;
  b) włączenie obsługi plików „ciasteczka” i javascript,
  c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego www.perfumio.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient powinien powstrzymywać się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient w każdym czasie może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres e-mail sklepu.
 7. www.perfumio.pl świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów dostępnych na stronie. Sprzedaż na www.perfumio.pl jest prowadzona na zasadzie dropshippingu.
 8. Obsługą klienta (Customer Service) dla spółki perfumio.pl s.r.o zajmuję się firma zewnętrzna nie związana z działalnością sklepu.

III. Rejestracja i logowanie

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane adresowe, dane kontaktowe, adres e-mail, oraz login i hasło dla konta, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez podanie loginu i hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest konieczna w celu dokonywaniu zakupów.

IV. Płatność oraz cena

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych.
 2. Podane ceny są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
  1)    płatność przy odbiorze towaru (należność pobiera kurier) – za pobraniem.
  2)    płatność przelewem na konto (przedpłata) – przelew.

V. Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.perfumio.pl , poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka, wybraniu sposobu dostawy oraz kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę”,
 2. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2-3 dni roboczych (chyba że jest wyraźnie określony inny termin realizacji):
  – od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze.
 3. Poprzez zamówienie produktu rozumie się zamówienie testera perfum bądź perfum zafoliowanych.
 4. Zamawiane testery perfum pochodzą ze źródeł outletowych.
 5. Źródła outletowe zajmują się skupowaniem produktów posiadających wady fabryczne produktów w niższej cenie.
 6. Za wady fabryczne uznaje się uszczerbki zewnętrzne niewpływające na prawidłowe użytkowanie produktu oraz możliwość nieznacznego odbiegania nutami zapachowymi od flagowych produktów.
 7. Zakupowanie w sklepach outletowych, powoduje iż cena zakupu produktu jest niższa od ceny zakupu klasycznych testerów/perfum.
 8. Firma perfumio S.R.O. jest pośrednikiem w sprzedaży produktów i korzysta z instytucji dropshipping’u.
 9. Obsługą Klienta dla firmy perfumio S.R.O. zajmuję się firma zewnętrzna nie związana z działalnością sklepu.

VI. Warunki i koszty dostawy

 1. Sklep internetowy dokonuje wysyłki Produktów w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Szczegółowy czas dostawy podany jest Klientowi każdorazowo w trakcie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy wyszczególniony jest na stronie zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni, jeśli towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, w innym wypadku Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Konsumenta o niedostępności towaru oraz zwrotu poniesionych kosztów, jeśli Konsument takie poniósł.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy lub wymiany, przesyłanym na adres mailowy Konsumenta, po wyrażeniu jego woli. Konsument może także złożyć inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wymianie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wymiany Konsument może przesłać na adres e-mail sklepu.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia oraz zwrotu towaru od Konsumenta , zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za towar . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu wpłaty na konto bankowe, nawet jeśli Konsument wybrał płatność za pobraniem.
 6. Konsument jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy / o wymianie poprzez adres mailowy [email protected] Sprzedawca jest zobowiązany wysłać formularz zwrotu, w którym zawarte będą wszystkie informacje potrzebne do zwrotu zakupionego towaru.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 9. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwrotu, gdy Produkt ponosi ślady użytkowania, brak w nim korka lub opakowania, co zmniejsza ich początkową wartość.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1)    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2)    w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia).
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient zobowiązany jest o jej poinformowaniu sklepu internetowego, który ma obowiązek wysłać formularz potrzebny do reklamacji.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta o inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Nie narusza to uprawnień Konsumenta co do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy
 10. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

IX. Zwroty i wymiany

Zwrotowi bądź wymianie podlega towar który:

 1. Nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w tym samym stanie, w jakim został zakupiony,
 2. Nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony,
 3. Posiada nienaruszone opakowanie wszelkie stałe oznakowanie, oraz metki i wszelkie inne oznaczenia, w które Sprzedawca zaopatrzył towar. Oznakowania, metki i oznaczenia nie mogą nosić śladów użytkowania, ani też śladów ich ponownego przymocowania do towaru,
 4. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi/wymianie.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji przez Konsumenta zmian regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są zawsze realizowane według postanowień regulaminu obowiązujących w chwili zawarcia umowy przez Klienta.

Życzymy udanych zakupów